Polska w Europie jutra

Polityka europejska Polski w kontekście zmian międzynarodowych XXI wieku 

Konferencja w formule hybrydowej

Zapraszają Komitet Prognoz ​„Polska 2000 Plus​” PAN oraz Team Europe
przy współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce

18-19 listopada 2021 roku
Warszawa, Pałac Staszica, Nowy Świat 72

WEŹ UDZIAŁ

Początek trzeciej dekady XXI wieku zapowiada znaczne poszerzenie niepewności co do kierunków, w jakich zmierza świat, Europa i Polska. Pewne wydają się jedynie zagrożenia widoczne już w różnych obszarach takich jak: ład międzynarodowy, zmiany klimatu, wartości stanowiące podstawę demokracji liberalnej czy dominujący wzorzec gospodarki. Ciągle też nie wiadomo, jak dalece uda się opanować trwającą pandemię, ani też jakie będą jej konsekwencje.

Zagrożenia te mają charakter globalny, ale w różnym stopniu wpływają na sytuację polityczną i społeczną w państwach Unii Europejskiej oraz w poszczególnych regionach świata. Na scenie globalnej obok prób konsolidacji regionalnych porozumień gospodarczych i politycznych obserwujemy też wzrost ambicji imperialnych niektórych państw. Ambicje te mogą wkrótce przyjąć postać bardziej konfrontacyjną w wymiarze gospodarczym lub nawet militarnym.

Europa nie ma lepszej perspektywy niż daleko idąca integracja. Dlatego jej pogłębianie jest imperatywem – mimo krótkowzrocznej polityki niektórych europejskich liderów, a nawet wbrew nim. Realizacja tego celu wymaga gruntownego przebudowania świadomości Europejczyków.

Celem konferencji jest wskazanie takiego kierunku rozwoju integracji europejskiej i takiej polityki europejskiej Polski, które – zdaniem występujących na konferencji autorów – są najkorzystniejsze dla naszego kraju oraz Unii Europejskiej.  Wiele wskazuje na to, że bez wyraźnie życzeniowego myślenia o przyszłości trudno o ambitny program dla Europy i Polski. Toteż całkiem świadomie chcemy przedstawić coś, co w krytycznym myśleniu o przyszłości jest najczęściej kwalifikowane jako wishful thinking.

Oczywiście, nie można abstrahować od istniejących uwarunkowań, zarówno lokalnych jak i globalnych. Jednak dostosowanie bieżącej polityki do rozmaitych uwarunkowań Europy i Polski chcemy potraktować jako zadanie dla intelektualistów, ekspertów i odpowiedzialnych polityków, dla których wyznacznikiem będzie najbardziej racjonalny i najkorzystniejszy dla Europejczyków kierunek rozwoju. Również europejska polityka Polski winna aktywnie wspierać taki kierunek, a także działać na rzecz pozyskania dlań poparcia przez pozostałe państwa członkowskie.

Poznaj naszych panelistów

PROGRAM KONFERENCJI

czwartek, 18 listopada 2021 r.

09:30 - 10:00 / Otwarcie KONFERENCJI

Otwarcie konferencji
Gospodarz: Józef Niżnik

10:00 - 13:00 /  Sesja I : Unia Europejska i świat po pandemii

Moderator: Joanna Fomina 

Panel 1

10.00 – 10.45
Unia Europejska i świat po pandemii:

 • Wymiar polityczny – Roman Kuźniar
 • Wymiar ekonomiczny – Witold Orłowski
 • Wymiar społeczny – Andrzej Rychard

10.45 – 11.30
Dyskusja

11.30 – 11.45
Przerwa 

Panel 2

11.45 – 12.30

 • Rola i miejsce UE w tworzeniu ładu międzynarodowego – Bogdan Góralczyk
 • Pożądany kierunek polityki migracyjnej UE – Marta Pachocka
 • Unia Europejska wobec  nierówności ekonomicznych – Elżbieta Mączyńska (online)

12.30 – 13.15
Dyskusja

13.15 – 14.00
Obiad

14:30 - 16:15 /  Sesja II: Co się dzieje z demokracją i kapitalizmem w Europie i na świecie?

Moderator: Juliusz Kotyński  

Panel 3

14.30 – 15.30 

 • Czy w XXI wieku rysuje się alternatywa dla kapitalizmu? – Andrzej Sopoćko
 • Kierunki zmian w modelu demokracji w XXI wieku – Radosław Markowski
 • Pogłębiona integracja a fundamenty systemu liberalnej demokracji – Jerzy Osiatyński (online)
 • Jak jest możliwa demokratyczna Unia Europejska? – Agnieszka Cianciara

15.30 – 16.15
Dyskusja

16.15 – 16.30
Przerwa

16:30 - 18:00 / Sesja III: Unia Europejska w awangardzie adaptacji do zmian klimatu

Moderator: Ewa Bińczyk

Panel 4

16.30 – 17.15

 • Kierunki polityki klimatycznej UE – Małgorzata Burchard-Dziubińska
 • Unijny mechanizm sprawiedliwego przekształcenia gospodarek państw członkowskich (just transition) – Małgorzata Molęda-Zdziech
 • Koszty zaniechań w sferze adaptacji do zmian klimatu – Konrad Prandecki

17.15 – 17.55
Dyskusja

Polecane publikacje

Okładka książki z napisem "Test dla Europy"

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas: promocja@pan.pl