Przyszłość i funkcje lasów 
w kontekście zmian klimatycznych
i ochrony bioróżnorodności

debata komitetów Polskiej Akademii Nauk
(w formule hybrydowej)

3 listopada 2021 (środa)

dyskutują:
• Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN
• Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN

Weź udział

Poznaj stanowiska komitetów  w sprawie unijnej startegii bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia” .

Program debaty

11:00-11:10 Otwarcie debaty

wprowadzenie:
prof. Romuald Zabielski (wiceprezes PAN)
prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki (KNLiTD)
prof. Krzysztof Spalik (KBŚiE)

11:10-13:10 Sesja I (referaty wprowadzające)

prowadzący sesję: prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki (KNLiTD), prof. Krzysztof Spalik (KBŚiE)

Czy można pogodzić gospodarkę leśną z ochroną przyrody?

prof. Jan Holeksa (KNLiTD)

Zamieranie drzew, rozpad drzewostanu, reorganizacja ekosystemu. Co dzieje się w lasach pod wpływem naturalnych zaburzeń?

prof. Jerzy Szwagrzyk (KBŚiE)

Zamieranie lasów jako problem globalny

prof. Jarosław Socha (KNLiTD)

Gospodarka leśna a ochrona przyrody: antagonizm czy komplementarność lub synergizm?

prof. Bogdan Jaroszewicz (KBŚiE)

Gospodarka leśna a różnorodność biologiczna lasów

prof. Andrzej M. Jagodziński (KNLiTD)

Lasy dla klimatu. Gradientowe podejście do eksploatacji zamiast paradygmatu lasu wielofunkcyjnego

prof. Jan Kozłowski (KBŚiE)

przerwa 13:10-14:00

14.00-16.00 Sesja II (debata)

przedstawienie zasad debaty: prof. Romuald Zabielski
prowadzący debatę: prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki (KNLiTD), ​prof. Krzysztof Spalik (KBŚiE)

Uczestnicy debaty:

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN: 

  • dr hab. Anna Orczewska
  • dr hab. Marta Wrzosek
  • dr hab. inż. Rafał Kowalczyk
  • prof. Jerzy Szwagrzyk

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN: 

  • prof. Bogdan Brzeziecki
  • prof. Stanisław Małek
  • prof. Stanisław Miścicki 
  • prof. Maciej Skorupski

Magazyn ACADEMIA

Dowiedz się więcej o zmianach klimatu.

Odwiedź stronę

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas: promocja@pan.pl