Wody podziemne

UKRYTE ŹRÓDŁA

konferencja online Polskiej Akademii Nauk
 z okazji Światowego Dnia Wody

22 marc​a 2022
(wtorek)

Raport „Wody podziemne” 

Niewidoczne, pod naszymi stopami, wody gruntowe są ukrytym skarbem, który wzbogaca nasze życie. W najbardziej suchych częściach świata może to być jedyna woda, jaką mają ludzie.  Prawie cała płynna woda słodka na świecie to woda podziemna, która stanowi źródło zaopatrzenia w wodę pitną, wspiera systemy sanitarne, rolnictwo, przemysł i ekosystemy. To, co robimy na powierzchni, ma znaczenie pod ziemią. Musimy wprowadzać do gleby tylko nieszkodliwe, ulegające biodegradacji produkty i wykorzystywać wodę w sposób jak najbardziej efektywny.

Wody podziemne przekraczają granice. Musimy współpracować, aby w sposób zrównoważony zarządzać tym cennym zasobem. Nie możemy zarządzać tym, czego nie zmierzymy. Wody podziemne muszą być dokładnie zbadane, przeanalizowane i monitorowane.

Wody podziemne będą odgrywać kluczową rolę w adaptacji do zmian klimatu. Musimy chronić i badać wody podziemne, równoważąc potrzeby ludzi i planety.

Dowiedz się więcej Pobierz prezentacje prelegentów

Program konferencji

14:00 - 14:15 / Otwarcie

prof. Paweł Rowiński, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
prof. Tomasz Okruszko, Przewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej PAN; Prorektor ds. Nauki -  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

14:15 - 14:45 / Przedstawienie Raportu UNESCO – Wody Podziemne

prof. Marek Degórski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

14:45 - 15:05 /  Zasoby i użytkowanie wód podziemnych w Polsce

dr Piotr Herbich , Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Na tle bilansu hydrogeologicznego zlewniowego systemu wodonośnego autor wyjaśni pojęcie dynamicznych i statycznych zasobów wód podziemnych, zasobów odnawialnych i ograniczeń dla stopnia ich zagospodarowania, uwzględnianych w ustalaniu zasobów dyspozycyjnych. Autor omówi stan ilościowy dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych w obszarach bilansowych kraju z uwzględnieniem udziału zwrotnego poboru komunalnego i drenaży górniczych. 

15:25 - 15:45 / Jakie zanieczyszczenia zagrażają wodom podziemnym?

prof. Adam Szymkiewicz, Politechnika Gdańska

W prezentacji zostaną omówione wybrane rodzaje zanieczyszczeń występujące w wodach podziemnych w Polsce i na świecie, czynniki wpływające na ich rozprzestrzenianie się oraz możliwości prognozowania tego procesu.  

15:45 - 16:30 / DEBATA - WODY PODZIEMNE

15:45​ – 15:50
Przedstawienie zasad debaty
Moderatorzy: 
prof. dr. hab. Rowiński
prof. dr hab. Okruszko

15:50 – 16:00
Dyskusja prelegentów
(każdy prelegent ma około 3 minut)

16:00 – 16:30
Sesja pytań i odpowiedzi (pytania z czatu)

16:30 - 16:45 / Podsumowanie

prof. Paweł Rowiński, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
prof. Tomasz Okruszko, Przewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej PAN; Prorektor ds. Nauki -  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Pytania od uczestników konferencji. 

prof. Paweł Rowiński

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Związany z Instytutem Geofizyki PAN. Hydrolog i hydrodynamik. Autor ponad 170 publikacji naukowych. Interesują go: modelowanie matematyczne, badanie eksperymentalne procesów hydrologicznych oraz hydrofizycznych, turbulencja rzeczna i procesy transportowe, metody statystyczne w hydrologii oraz zmiany klimatyczne. Wiceprzewodniczący europejskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii i Badań Wodno-Środowiskowych IAHR

Dowiedz się więcej o zmianach klimatu.

Odwiedź stronę