DUŻE RZEKI

konferencja online

Gospodarcze i społeczne znaczenie
dużych rzek w Polsce – dziś i jutro

Zapraszają Polska Akademia Nauk i Komitet Gospodarki Wodnej PAN

17 listopada 2021 (środa)
godz. 12:00

Weź udział

Program konferencji online

12:00 - 12:10 / Otwarcie KONFERENCJI

prof. Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
prof. Tomasz Okruszko, przewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej PAN; 
prorektor ds. nauki -  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

12:10 - 14:00 / I część konferencji - REFERATY PRELEGENTÓW

12:10 – 12:30 – prof. Tomasz Żylicz

Ekonomia żeglugi śródlądowej w Polsce

Polskie rzeki nie mogą być porównywane z Renem, Missisipi i Jangcy ze względu na niższe przepływy i okresowe zamarzanie. Popyt na transport rzeczny bywa przeszacowany, co wynika z wysokiego kosztu i z uwagi na ustępowanie transportowi kolejowemu pod względem wpływu na środowisko przyrodnicze, którego nie równoważą korzyści z tytułu ochrony przeciwpowodziowej i hydroenergetyki. 

12:30 – 12:50 – prof Anna Januchta-Szostak

Przekształcenia stref nadrzecznych polskich miast w świetle zmian pradygmatów europejskich  

Istotne zmiany w podejściu do kształtowania miejskich nadbrzeży dotyczą transformacji struktur zbudowanych, przyrodniczych i wodnych. Zaprezentuję stan zagospodarowania i wyzwania polskich miast w zakresie: rewitalizacji urbanistycznej, regeneracji przyrodniczej i zarządzania ryzykiem powodzi oraz zintegrowanego kształtowania nadbrzeży, dopływów i zlewni.   

12:50 – 13:10​ – dr hab. Janusz Steller  

Polska energetyka wodna dla transformacji energetycznej kraju i przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych 

Wokół energetyki wodnej narosło szereg stereotypów niekorzystnych dla transformacji energetycznej oraz przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych. Wystąpienie zawiera skondensowaną charakterystykę polskiej hydroenergetyki, uwzględniająca jej uwarunkowania naturalne, rozwój oraz przyczyny i skutki wieloletniej stagnacji. Tezą jest konieczność właściwego wkomponowania sektora w strategię rozwoju kraju. 

13:10 – 13:30 – dr inż. Klara Ramm  

Zaopatrzenie miast z wód rzecznych  

Wodociągi zależne od wód powierzchniowych takich jak duże rzeki to zazwyczaj podmioty zaopatrujące w wodę duże miasta. Korzystają z zasobu, który wydaje się łatwo dostępny w nieograniczonej ilości. Jednak wykorzystanie dużych rzek niesie za sobą wiele zagrożeń, które należy ograniczać w trosce o bezpieczeństwo i dobrostan miast. 

13:30 – 13:50 – prof. Maciej Zalewski  

Ekohydrologia dla zwiększania potencjału zrównoważonego rozwoju dużych systemów rzecznych  

Ekohydrologia jest nauką trans-dyscyplinarną integrującą i wyjaśniającą interakcje między procesami hydrologicznymi i ekologicznymi od skali molekularnego do skali systemu rzecznego. Takie holistyczne podejście jest podstawą dla zwiększania potencjału zrównoważonego rozwoju wielkich rzek.

Przerwa od 13:50 do 14:00.

14:00 - 15:00 /  II część konferencji - debata: „Przyszłość dużych rzek”

14:00​ – 14:05
Przedstawienie zasad debaty
Moderatorzy: 
prof. dr. hab. Rowiński
prof. dr hab. Okruszko

14:05 – 14:30
Dyskusja prelegentów
(każdy prelegent ma 5 minut)

14:30 – 15:00
Sesja pytań i odpowiedzi (pytania z czatu)

15:00 - 15:10 / PODSUMOWANIE KONFERENCJI

prof. Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
prof. Tomasz Okruszko, przewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej PAN;
prorektor ds. nauki -  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

prof. Paweł Rowiński

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Związany z Instytutem Geofizyki PAN. Hydrolog i hydrodynamik. Autor ponad 170 publikacji naukowych. Interesują go: modelowanie matematyczne, badanie eksperymentalne procesów hydrologicznych oraz hydrofizycznych, turbulencja rzeczna i procesy transportowe, metody statystyczne w hydrologii oraz zmiany klimatyczne. Wiceprzewodniczący europejskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii i Badań Wodno-Środowiskowych IAHR.

prof. Tomasz Okruszko

Przewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. Związany ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii Wodnej). Interesuje go modelowanie interakcji wód powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb analizy stanu siedlisk rzecznych i dolinowych. Swoje badania prowadzi w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Magazyn ACADEMIA

Dowiedz się więcej o zmianach klimatu.

Odwiedź stronę

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas: promocja@pan.pl