Wartość Wody

konferencja online
 z okazji Światowego Dnia Wody

22 marc​a 2021

Raport „Wartość wody” 

  • Ponad 2 miliardy ludzi żyje w krajach, w których występuje niedobór wody.
  • W latach 2009-2019 powodzie spowodowały śmierć blisko 55 tys. osób, dotknęły 103 miliony ludzi i spowodowały straty o wartości 76,8 mld dolarów.
  • W tym samym okresie susze dotknęły ponad 100 mln ludzi, uśmierciły ponad 2 tys. osób i spowodowały straty w wysokości ponad 10 mld dolarów.
  • Ponad 3 miliardy ludzi i dwie na pięć placówek opieki zdrowotnej na świecie nie mają odpowiedniego dostępu do urządzeń do higieny rąk, która jest niezwykle ważna dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.
Dowiedz się więcej...

Stały dostęp do wody pitnej jest podstawową potrzebą i prawem każdego człowieka. Tymczasem światowe zasoby wody kurczą się w wyniku globalnego ocieplenia, rozwoju przemysłowego i zanieczyszczeń. Ten kryzys nie jest zmartwieniem wybranych społeczności. Zjawiska takie jak powódź czy susza mogą dotknąć każdego. Kluczowe jest więc rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zachowanie zasobów wodnych na Ziemi.

Program konferencji

13:00 - 13:15 / Otwarcie

prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk
prof. Paweł Rowiński, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
prof. Tomasz Okruszko, Przewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej PAN; Prorektor ds. Nauki -  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

13:15 - 13:45 / RAPORT UNESCO

Prezentacja: Richard Connor, Editor in Chief of the World Water Development Report (WWDR)
Omówienie raportu: dr hab. Iwona Wagner, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN

14:00 - 14:15 / Wiele wartości, kilka procesów, jedna woda

dr hab. Mateusz Grygoruk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

„W swojej prezentacji skupię się na wartości wody w kontekście procesów hydrologicznych i przyrodniczych, których przebieg daje społeczeństwu mierzalne korzyści. Opowiem o samooczyszczaniu, bagiennych strefach buforowych oraz retencji korytowej.”

14:15 - 14:30 / Co wpływa na sposoby zarządzania zasobami wody? Perspektywa społeczno-polityczna

dr Krzysztof Niedziałkowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

„W swoim wystąpieniu przybliżę perspektywę water governance. Pokażę, w jaki sposób może ona wzbogacić analizę sposobów zarządzania zasobami wody oraz występujących na tym tle konfliktów społecznych.”

14:30 - 15:15 / DYSKUSJA

prof. Paweł Rowiński, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
prof. Tomasz Okruszko, Przewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej PAN; Prorektor ds. Nauki -  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Pytania od uczestników konferencji. 

15:15 - 15:30 / PODSUMOWANIE

prof. Paweł Rowiński, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
prof. Tomasz Okruszko, Przewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej PAN; Prorektor ds. Nauki -  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Podsumowanie konferencji.

prof. Paweł Rowiński

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Związany z Instytutem Geofizyki PAN. Hydrolog i hydrodynamik. Autor ponad 170 publikacji naukowych. Interesują go: modelowanie matematyczne, badanie eksperymentalne procesów hydrologicznych oraz hydrofizycznych, turbulencja rzeczna i procesy transportowe, metody statystyczne w hydrologii oraz zmiany klimatyczne. Wiceprzewodniczący europejskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii i Badań Wodno-Środowiskowych IAHR

POLECAMY

Magazyn ACADEMIA poświęcony wodzie

Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt:
promocja@pan.pl